Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Derde wijzigingsregeling IenW Omgevingsregeling

Deze regeling betreft een wijziging van bijlage III bij de Omgevingsregeling (Or) in verband met enige verbeteringen en aanvullingen in de geometrische begrenzingen van een aantal werkingsgebieden bij hoofdstuk 2 van de Or. In deze gebieden worden specifieke regels gesteld door het Rijk. De geometrische begrenzingen geven aan waar deze regels gelden.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Medeondertekenaar(s) Minister BZK
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK014600

Opschrift

Derde actualisering geometrie IenW 2022 Omgevingsregeling

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 03-10-2022 Internetconsultatie (start)
31-10-2022 Internetconsultatie (eind)
Bekendmaking 30-01-2023 Bekendmaking stcrt-2023-4078
01-01-2024 Inwerkingtreding stcrt-2023-4078

Startpagina

Acties

Delen regeling