Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit geneesmiddelenprijzen

Dit besluit stelt regels over de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen in productgroepen met een relatief lage omzet. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de ruimte die de Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp) biedt om nadere regels te stellen omtrent de wijze waarop maximumprijzen worden vastgesteld. Op grond van dit besluit worden de maximumprijzen van geneesmiddelen in productgroepen met een totale jaaromzet van minder dan € 500.000 vastgesteld inclusief een opslag van 15%.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister VWS
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK014621

Opschrift

Besluit houdende regels omtrent de wijze waarop maximumprijzen voor geneesmiddelen worden vastgesteld

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 12-10-2022 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
08-11-2022 Internetconsultatie (eind)

Startpagina

Acties

Delen regeling