Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Cyberbeveiligingswet

Dit wetsvoorstel strekt tot de implementatie van de richtlijn (EU) 2022/2555 van het Europees Parlement en de Raad betreffende maatregelen voor een hoog gemeenschappelijk niveau van cyberbeveiliging in de Unie en tot intrekking van Richtlijn (EU) 2016/1148 (hierna: de NIB2-richtlijn). De NIB2-richtlijn is de opvolger van de huidige NIB-richtlijn, die in Nederland is geïmplementeerd in de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen. Het doel van de NIB2-richtlijn is om de digitale veiligheid van aanbieders waarvan de dienstverlening van vitaal belang is voor de maatschappij en economie (zogeheten essentiële en belangrijke entiteiten, zoals de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet en Luchtverkeersleiding Nederland), binnen de EU naar een hoger gemeenschappelijk niveau te brengen. Deze richtlijn bevat onder meer de verplichting voor deze entiteiten om maatregelen te nemen ter bescherming van de netwerk- en informatiesystemen die zij gebruiken voor hun dienstverlening (zorgplicht) en de verplichting om ICT-incidenten met significante gevolgen te melden (meldplicht).

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister JenV
Soort regeling Wet
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid
Inwerkingtreding per KB Ja
Implementatie Richtlijn
KetenID WGK014627

Opschrift

Wet tot wijziging van de Wbni ter implementatie van Richtlijn (EU) 2022/2555 van het Europees Parlement en de Raad van PM over maatregelen voor een hoog gemeenschappelijk niveau van cyberbeveiliging in de Unie

Voortgang

  1. Huidige stap: Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding EU-richtlijn aangenomen
19-09-2023 Implementatieschema EU-richtlijn
21-05-2024 Internetconsultatie (start)
01-07-2024 Internetconsultatie (eind)

Startpagina

Acties

Delen regeling