Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

amvb Reële prijzen Jeugdwet

Dit gaat om een amvb waarin de kostprijselementen zijn opgenomen om tot reële prijzen voor de zorg voor jeugdigen te kunnen komen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris VWS
Soort regeling Amvb
Onderwerp Zorg en gezondheid | Jongeren
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK014652

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 16-10-2022 Internetconsultatie (start)
28-11-2022 Internetconsultatie (eind)
17-05-2023 Ministerraad akkoord
Raad van State 30-05-2023 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (start)
27-06-2023 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (eind)
01-11-2023 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
06-11-2023 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
25-01-2024 Advies Raad van State uitgebracht Document(en) inzien
11-03-2024 Bekrachtiging
Bekendmaking 27-03-2024 Bekendmaking stb-2024-69
01-07-2024 Inwerkingtreding stb-2024-70

Startpagina

Acties

Delen regeling