Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling modelluchtvaartuigclubs of –verenigingen

Met de inwerkingtreding van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/947 hebben lidstaten de mogelijkheid gekregen om vergunningen af te geven aan modelvliegverenigingen of -clubs. In deze vergunning staat beschreven op welke wijze en onder welke voorwaarden de verenigingen en clubs hun vluchten kunnen blijven uitvoeren. Met de onderhavige regeling wordt de aanvraag, de verlening en de invulling van de vergunning nader uitgewerkt.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK014678

Opschrift

Regeling modelluchtvaartuigclubs of –verenigingen

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 03-02-2023 Internetconsultatie (start)
05-03-2023 Internetconsultatie (eind)
Bekendmaking 12-06-2024 Bekendmaking stcrt-2024-18140
13-06-2024 Inwerkingtreding stcrt-2024-18140

Startpagina

Acties

Delen regeling