Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van de Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol en de Regeling burgerluchthavens

Deze regeling wijzigt de Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol en de Regeling burgerluchthavens. Op verzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) worden de wettelijke oplevertermijnen voor de verslaglegging over het toezicht door de inspecteur-generaal verruimd. Ook wordt bijlage 2 van de Regeling burgerluchthavens gewijzigd in verband met geactualiseerde ongevalkansen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK014695

Opschrift

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van [PM], nr. IENW/BSK-[PM], tot wijziging van de Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol en de Regeling burgerluchthavens in verband met het aanpassen van de termijnen voor de verslaglegging over het toezicht door de inspecteur-generaal en geactualiseerde ongevalkansen

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 16-01-2023 Internetconsultatie (start)
13-02-2023 Internetconsultatie (eind)
Bekendmaking 21-06-2023 Bekendmaking stcrt-2023-17165
01-07-2023 Inwerkingtreding stcrt-2023-17165

Startpagina

Acties

Delen regeling