Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet tot implementatie richtlijn duurzaamheidsrapportage door ondernemingen

Wetsvoorstel strekt tot implementatie van Richtlijn 2014/95 EU met betrekking tot de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote ondernemingen en groepen (richtlijn CSRD m.b.t. duurzaamheidsrapportage door ondernemingen).

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister FIN
Medeondertekenaar(s) Minister JenV
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Ja
Implementatie Richtlijn
KetenID WGK014704

Opschrift

Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties, de Wet op het accountantsberoep,

Voortgang

  1. Huidige stap: Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 17-07-2023 Internetconsultatie (start)
10-09-2023 Internetconsultatie (eind)

Startpagina

Acties

Delen regeling