Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van het Alcoholbesluit ivm de aanwijzing van categorieen van personen en horecabedrijven

Op grond van artikel 24, eerste lid, van de Alcoholwet geldt het verbod een horecalokaliteit geopend te houden als er geen leidinggevende in de inrichting aanwezig is. Op grond van de Alcoholwet dienen zowel de eigenaar als de dagleidinggevende als leidinggevende bijgeschreven te worden op de horecavergunning. Andere medewerkers hoefden niet te zijn bijgeschreven. Het lid Bolkestein heeft een amendement ingediend op grond waarvan dagleidinggevenden niet langer bijgeschreven hoeven te worden op het aanhangsel van de horecavergunning. In plaats daarvan kunnen bij algemene maatregel van bestuur categorieën van horeca- en slijtersbedrijven worden aangewezen, waarvan dagleidinggevenden en eventueel andere groepen medewerkers alsnog bijgeschreven moeten worden op het aanhangsel van de vergunning. Met dit besluit wordt uitvoering gegeven aan het amendement en wordt bij algemene maatregel van bestuur bepaald dat de verplichting tot het bijschrijven van dagleidinggevenden op het aanhangsel bij de horecavergunning alleen geldt voor dagleidinggevenden van horecabedrijven.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris VWS
Soort regeling Amvb
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK014721

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 02-06-2023 Internetconsultatie (start)
23-06-2023 Internetconsultatie (eind)
03-11-2023 Ministerraad akkoord
Raad van State 14-11-2023 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
17-11-2023 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
17-01-2024 Advies Raad van State uitgebracht Document(en) inzien
14-03-2024 Bekrachtiging
Bekendmaking 04-03-2024 Bekendmaking stb-2024-46
01-04-2024 Inwerkingtreding stb-2024-46

Startpagina

Acties

Delen regeling