Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Besluit spoorverkeer in verband met nadere implementatie Europese richtlijnen en in verband met rechtstreekse werking van uitvoeringsverordeningen

Het Besluit spoorverkeer wordt gewijzigd in verband met bepaalde uitvoeringsverordeningen, behorende bij de spoorwegveiligheidsrichtlijn (EU) 2016/798 en de interoperabiliteitsrichtlijn (EU) 2016/797 en in verband met enige technische wijzigingen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Soort regeling Amvb
Onderwerp Verkeer | Spoor
Inwerkingtreding per KB Nee
Implementatie Richtlijn
KetenID WGK014722

Opschrift

tot wijziging van het Besluit Spoorverkeer in verband met enige uitvoeringsverordeningen, behorende bij Richtlijn (EU) 2016/797 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Unie (PbEU 2016, L 138/44), en Richtlijn (EU) 2016/798 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 inzake veiligheid op het spoor (PbEU 2016, L 138/102) en in verband met technische wijzigingen

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 19-12-2022 Internetconsultatie (start)
29-01-2023 Internetconsultatie (eind)
21-04-2023 Ministerraad akkoord
Raad van State 23-05-2023 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
15-06-2023 Advies Raad van State uitgebracht
Bekendmaking 07-08-2023 Bekendmaking stb-2023-276
08-08-2023 Inwerkingtreding stb-2023-276

Startpagina

Acties

Delen regeling