Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Verzamelwet BZK 20XX

Met dit wetsvoorstel worden meerdere, vooral technische, fouten hersteld in meerdere wetten hoofdzakelijk op het terrein van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze fouten zijn onder andere taal- en spelfouten, verschrijvingen, onjuiste verwijzingen, terminologische onvolkomenheden en gebreken die zijn ontstaan als gevolg van onjuist geformuleerde wijzigingsopdrachten. Ook worden enkele omissies hersteld van zaken die de wetgever reeds in een eerder stadium beoogde te bewerkstelligen of is toegezegd. Het wetsvoorstel heeft als doel de technische kwaliteit van de wetgeving te verbeteren.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister BZK
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK014727

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 24-01-2023 Internetconsultatie (start)
28-02-2023 Internetconsultatie (eind)
26-05-2023 Ministerraad akkoord
Raad van State 26-05-2023 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
16-06-2023 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
24-08-2023 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 15-12-2023 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer

Startpagina

Acties

Delen regeling