Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Rijnvaartpolitiereglement 1995 ter implementatie CCR-besluiten

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Soort regeling Amvb
Onderwerp Verkeer | Scheepvaart
Inwerkingtreding per KB Nee
Implementatie Verdrag
KetenID WGK014737

Opschrift

Besluit tot wijziging van het Rijnvaartpolitiereglement 1995, houdende de implementatie van de resoluties 2017-I, 2019-II, 2020-I, 2020-II, 2021-I, 2021-II en 2022-II van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart en de correctie van een enkele onvolkomenheid

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 30-06-2023 Ministerraad akkoord
Raad van State 13-07-2023 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
27-07-2023 Advies Raad van State uitgebracht
Bekendmaking 29-09-2023 Bekendmaking stb-2023-314
30-09-2023 Inwerkingtreding stb-2023-314

Startpagina

Acties

Delen regeling