Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Tijdelijke regeling groot baanonderhoud Schiphol 2023

De tijdelijke regeling bevat vervangende grenswaarden voor de geluidbelasting in de handhavingspunten en vrijstelling van regels in het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol, alsmede voorwaarden in verband met de uitvoering van groot baanonderhoud aan het banenstelsel van Schiphol in 2023.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK014771

Opschrift

Tijdelijke regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van ….2023 nr. IENW/BSK-2023/…., houdende vaststelling van vervangende grenswaarden geluidbelasting en vrijstelling van regels in het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol in verband met groot onderhoud aan de Zwanenburgbaan op de luchthaven Schiphol

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 04-11-2022 Internetconsultatie (start)
01-12-2022 Internetconsultatie (eind)
Bekendmaking 23-12-2022 Bekendmaking stcrt-2022-34067
01-01-2023 Inwerkingtreding stcrt-2022-34067

Startpagina

Acties

Delen regeling