Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel schrappen grondslag kwaliteitsbekostiging hoger onderwijs

Het wetsvoorstel regelt het schrappen van de grondslag voor kwaliteitsafspraken in het hoger onderwijs. In de beleidsbrief hoger onderwijs en wetenschap (Kamerstukken II 2021/22, 31288, nr. 964) is opgenomen dat per 2025 de investeringen vanuit het studievoorschot structureel aan de instellingen toegekend worden via de lumpsum bekostiging.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister OCW
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 36454
KetenID WGK014774

Opschrift

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het schrappen van de grondslag voor kwaliteitsbekostiging in het hoger onderwijs

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 23-03-2023 Internetconsultatie (start)
28-04-2023 Internetconsultatie (eind)
07-07-2023 Ministerraad akkoord
Raad van State 10-07-2023 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
21-09-2023 Advies Raad van State uitgebracht Document(en) inzien
Tweede Kamer 23-10-2023 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
24-10-2023 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
09-02-2024 Verslag
28-02-2024 Nota n.a.v. verslag

Startpagina

Acties

Delen regeling