Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijzigingsregeling inzake de verlenging van de geldigheidsduur van de korter geldige chauffeurskaarten ten behoeve van deelname aan een leer-werktraject voor taxibestuurders

De onderhavige regeling tot wijziging van de Regeling gebruik boordcomputer en boordcomputerkaarten strekt hoofdzakelijk tot het verlengen van de geldigheidsduur van de leer-werktraject(lwt-)kaart.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris IenW
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
Kamerstuknummer 23645
KetenID WGK014782

Opschrift

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van …, nr. IENW/BSK-, tot wijziging van de Regeling gebruik boordcomputer en boordcomputerkaarten in verband met verlenging van de geldigheidsduur van de korter geldige chauffeurskaarten ten behoeve van deelname aan een leer-werktraject voor taxibestuurders.

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 08-11-2022 Internetconsultatie (start)
Bekendmaking 28-02-2023 Bekendmaking stcrt-2023-5208
01-03-2023 Inwerkingtreding stcrt-2023-5208

Startpagina

Acties

Delen regeling