Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Regeling beoordeling reinigbaarheid grond

Deze wijzigingsregeling omvat twee wijzigingen in de Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006. De eerste wijziging betreft de indexering van de in de regeling gestelde tarieven. Daarnaast wordt in deze regeling een dynamische verwijzing opgenomen voor één van de NEN-normen die relevant is voor de beoordeling van de reinigbaarheid van grond.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris IenW
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK014791

Opschrift

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van ........, nr. IENW/BSK-, tot wijziging van de Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006 in verband met de indexering van de in de regeling gestelde bedragen en het toevoegen van een dynamische verwijzing van een NEN-norm

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 15-12-2022 Internetconsultatie (start)
15-12-2022 Internetconsultatie (start)
29-01-2023 Internetconsultatie (eind)
Bekendmaking 19-04-2023 Bekendmaking stcrt-2023-11066
01-07-2023 Inwerkingtreding stcrt-2023-11066

Startpagina

Acties

Delen regeling