Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet tot invoering adviesbevoegdheid minister bij de afwijkingsprocedure CMP en wijziging van het begrip LAP in CMP

Met dit wetsvoorstel worden een aantal wijzigingen in titel 10.2 van de Wet milieubeheer voorgesteld: - Ten eerste is de keuze gemaakt om het landelijk afvalbeheerplan van een nieuwe naam te voorzien, namelijk het circulair materialenplan. Om deze reden wordt de term ‘afvalbeheerplan’ vervangen door ‘circulair materialenplan’, om het plan beter aan te laten sluiten bij de transitie naar een circulaire economie. - Daarnaast vindt een verankering in de wet plaats van een adviesprocedure, waarbij de Minister van Infrastructuur en Waterstaat in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen als er wordt afgeweken van het circulair materialenplan.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris IenW
Soort regeling Wet
Onderwerp Natuur en milieu | Afval
Natuur en milieu | Organisatie en beleid
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK014812

Opschrift

Wet van … tot wijziging van de Wet milieubeheer tot invoering van de adviesbevoegdheid voor de minister bij de afwijkingsprocedure van het circulair materialenplan en tot wijziging van het begrip landelijk afvalbeheerplan in circulair materialenplan

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 16-12-2022 Internetconsultatie (start)
30-01-2023 Internetconsultatie (eind)
14-07-2023 Ministerraad akkoord
Raad van State 19-07-2023 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
05-10-2023 Advies Raad van State uitgebracht Document(en) inzien

Startpagina

Acties

Delen regeling