Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Voorstel van wet houdende wijziging van de Luchtvaartwet BES ter invoering van bepalingen inzake de vaststelling van openbaredienstverplichtingen

Vaststelling van een openbare dienstverplichting ter vergroting van de connectiviteit tussen de openbare lichamen ter bevordering van de economische en sociale ontwikkeling van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Het wetsvoorstel moet een grondslag vast leggen voor het vaststellen van openbaredienstverplichtingen op weinig geëxploiteerde routes tussen luchthavens op deze openbare lichamen en, of andere luchthavens binnen het Koninkrijk, die van vitaal belang zijn voor de ontsluiting van de openbare lichamen;

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Soort regeling Wet
Onderwerp Verkeer | Luchtvaart
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK014853

Opschrift

Wijziging Luchtvaartwet BES ter invoering grondslag openbare dienstverplichting luchtvaart

Voortgang

  1. Huidige stap: Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 13-06-2024 Internetconsultatie (start)

Startpagina

Acties

Delen regeling