Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Kiesregeling ivm art Y 32 Kieswet

Deze regeling wijzigt Model Y 32 van de Kiesregeling. Het te wijzigen formulier wordt door EU-burgers, niet zijnde Nederlanders, gebruikt om een verzoek in te dienen om in Nederland het stemrecht voor Europees Parlementsverkiezingen te kunnen uitoefenen. De teksten op het model worden verduidelijkt. Ook wordt de lay-out gewijzigd, zodat aanvragers meer ruimte krijgen om de gevraagde persoonsgegevens in te vullen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister BZK
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK014896

Opschrift

Regeling van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van [DATUM], houdende wijziging van de Kiesregeling in verband met de verduidelijking van model Y 32

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 13-12-2022 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie
16-01-2023 Internetconsultatie (eind)

Startpagina

Acties

Delen regeling