Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling specifieke uitkering Regio Deals vierde tranche

In de Kamerbrief van 15 april 2022 heeft de minister van BZK de contouren geschetst voor de nieuw af te sluiten Regio Deals en het beoogde proces. De vierde tranche volgt op eerdere tranches. In totaal is er € 284,2 miljoen beschikbaar voor de Regio Deals in de vierde ronde. In de brief van 1 juli 2022 heeft de minister van BZK de Kamer geïnformeerd over het afwegingskader voor de beoordeling van voorstellen voor een Regio Deal en is het proces uiteengezet. Daarin is aangekondigd dat de minister voornemens is de middelen uit de Regio Envelop voor de vierde tranche via een specifieke uitkering beschikbaar te stellen. De Regeling specifieke uitkering Regio Deals vierde tranche biedt de grondslag voor toekenning van de financiële bijdrage.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister BZK
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK014951

Opschrift

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van …… 2023, nr., houdende regels voor het verstrekken van een specifieke uitkering ten behoeve van de uitvoeringsactiviteiten van Regio Deals, vierde tranche (Regeling specifieke uitkering Regio Deals vierde tranche)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 09-03-2023 Internetconsultatie (start)
09-03-2023 Internetconsultatie (start)
06-04-2023 Internetconsultatie (eind)
Bekendmaking 01-05-2023 Inwerkingtreding stcrt-2023-12561
11-05-2023 Bekendmaking stcrt-2023-12561

Startpagina

Acties

Delen regeling