Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Besluit elektronische gegevensuitwisseling in de zorg ivm het aanwijzen van het versturen van het recept door de huisarts aan de terhandsteller als aangewezen gegevensuitwisseling

In het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) staat dat een zorgverlener de gegevens die voor de cliënt relevant zijn beschikbaar stelt voor een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) die de cliënt gebruikt. De PGO’s moeten voldoen aan eisen waardoor de gegevens op een veilige en betrouwbare manier beschikbaar worden gesteld.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister VWS
Soort regeling Amvb
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK014992

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 14-02-2023 Internetconsultatie (start)
28-03-2023 Internetconsultatie (eind)
12-05-2023 Ministerraad akkoord
Raad van State 17-05-2023 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (start)
14-06-2023 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (eind)
28-06-2023 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
03-07-2023 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien

Startpagina

Acties

Delen regeling