Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Tijdelijke regeling strikt preferentieel baangebruik Schiphol

Het betreft een ministeriële regeling op grond van artikel 8.23a Wet luchtvaart. De regeling heeft tot doel om voorafgaand aan de beoogde wijziging van het LVB voor het gebruiksjaar 2024 tijdelijk de regels voor strikt preferentieel baangebruik van het nieuwe normen- en handhavingstelsel voor Schiphol vast te leggen, uit te voeren binnen vervangende grenswaarden voor de geluidbelasting in de handhavingspunten binnen de criteria voor gelijkwaardige bescherming van de omgeving. Hiermee dient rekening te worden gehouden bij het vaststellen van de coördinatieparameters overeenkomstig artikel 6 van de Slotverordening vanaf het winterseizoen 2023/2024 en ook kunnen uitvoeringstechnische problemen worden gesignaleerd. De combinatie van vervangende grenswaarden voor de geluidbelasting in de handhavingspunten en de regels voor strikt preferentieel baangebruik in deze regeling geeft ruimte voor maximaal 460.000 vliegtuigbewegingen handelsverkeer waarvan 32.000 in de nacht. Hierbij is rekening gehouden met 2,5 procent vliegtuigbewegingen voor general aviation.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK015009

Opschrift

Tijdelijke regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, houdende vaststelling van vervangende grenswaarden voor de geluidbelasting in de handhavingspunten en van regels voor strikt preferentieel baangebruik op de luchthaven Schiphol (Tijdelijke regeling strikt preferentieel baangebruik Schiphol)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 26-01-2023 Internetconsultatie (start)
23-02-2023 Internetconsultatie (eind)
Bekendmaking 11-09-2023 Bekendmaking stcrt-2023-1104982
31-03-2024 Inwerkingtreding stcrt-2024-1104982

Startpagina

Acties

Delen regeling