Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Intrekking van het Warenwetbesluit Visserijproducten, slakken en kikkerbillen en wijziging van enkele andere Warenwetbesluiten

Het Warenwetbesluit Visserijproducten, slakken en kikkerbillen geeft uitvoering aan Europese regelgeving die voorziet in voorschriften voor de productie en verhandeling van visserijproducten, slakken en kikkerbillen. Veel bepalingen van dit besluit zijn in de loop van de tijd al vervallen. Naar aanleiding van een interne heroverweging van het besluit is gebleken dat vrijwel alle bepalingen kunnen worden ingetrokken. Alleen de voorschriften inzake goede voorlichting aan consumenten en de aanduiding van visserijproducten blijven gehandhaafd. Deze bepalingen passen echter beter in het Warenwetbesluit informatie levensmiddelen en het Warenwetbesluit Gereserveerde aanduidingen en worden daar dus ook aan toegevoegd. Hierdoor kan het Warenwetbesluit Visserijproducten, slakken en kikkerbillen worden ingetrokken.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister VWS
Soort regeling Amvb
Onderwerp Zorg en gezondheid | Voeding
Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK015018

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 23-06-2023 Ministerraad akkoord
Raad van State 03-07-2023 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
10-07-2023 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
19-07-2023 Advies Raad van State uitgebracht
24-10-2023 Bekrachtiging
Bekendmaking 30-10-2023 Bekendmaking stb-2023-378
13-11-2023 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
01-01-2024 Inwerkingtreding stb-2023-378

Startpagina

Acties

Delen regeling