Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van de Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betaling (herijking debiteurenbeleid UWV en SVB)

De Regeling gaat gelden voor alle uitvoeringsinstanties die sociale zekerheidswetten uitvoeren, ook gemeenten. Dit zorgt voor uniformiteit en harmonisatie in het stelsel, en daarbij ook voor een betere rechtspositie van de burger omdat hij/zij recht het op dezelfde minimale eisen voor invordering bij iedere uitkeringsinstantie.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister SZW
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK015035

Voortgang

  1. Huidige stap: Voorbereiding
  2. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 12-07-2023 Internetconsultatie (start)
05-09-2023 Internetconsultatie (eind)

Startpagina

Acties

Delen regeling