Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WEB in verband met het instellen van een afzonderlijk landelijk beschikbaar budget en rijksbijdragedeel voor de basisberoepsopleiding

Er zijn aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor mbo-niveau 2 opleidingen. Daarmee kunnen mbo-instellingen mbo-niveau 2 studenten beter begeleiden en kleinere klassen realiseren. De verdeelsystematiek in het Uitvoeringsbesluit WEB wordt gewijzigd, zodat de aanvullende middelen uitsluitend terecht komen bij de mbo-niveau 2 opleidingen en niet mede worden verdeeld over de andere opleidingsniveaus.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister OCW
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK015037

Opschrift

Besluit van 19 februari 2024, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WEB in verband met het instellen van een afzonderlijk landelijk beschikbaar budget en rijksbijdragedeel voor de basisberoepsopleiding (Stb. 2023, 446)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 28-06-2023 Internetconsultatie (start)
01-08-2023 Internetconsultatie (eind)
29-09-2023 Ministerraad akkoord
Raad van State 06-10-2023 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
26-10-2023 Advies Raad van State uitgebracht Document(en) inzien
28-11-2023 Bekrachtiging
Bekendmaking 07-12-2023 Bekendmaking stb-2023-446
15-01-2024 Nahang start Tweede Kamer
13-02-2024 Nahang einde Tweede Kamer
13-02-2024 Nahang einde Eerste Kamer
21-02-2024 Inwerkingtredingsbesluit gepubliceerd stb-2024-36
22-02-2024 Inwerkingtreding stb-2024-36
22-02-2024 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
01-08-2024 Inwerkingtreding stb-2024-36

Startpagina

Acties

Delen regeling