Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Tijdelijke wet inframarginale elektriciteitsheffing

Het wetsvoorstel geeft uitvoering aan verordening (EU) 2022/1854 van de Raad van 6 oktober 2022 betreffende een noodinterventie in verband met de hoge energieprijzen (PB. EU 2022, L 261). Het wetsvoorstel regelt de invoering van een tijdelijke heffing op elektriciteit die is opgewekt uit zogenoemde inframarginale energiebronnen en steenkool. Onder inframarginale energiebronnen wordt onder andere verstaan: windenergie, zonne-energie, biomassabrandstoffen, afvalstoffen en kernenergie. De heffing vindt plaats over marktinkomsten uit die elektriciteit die uitstijgen boven een bepaald plafond dat per energiebron kan verschillen. Het gaat om marktinkomsten uit elektriciteit die is opgewekt in de periode van 1 december 2022 tot en met 30 juni 2023.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Klimaat en Energie
Medeondertekenaar(s) Staatssecretaris FIN
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Nee
Implementatie Verordening
Kamerstuknummer 36453
KetenID WGK015045

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Huidige stap: Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 16-02-2023 Internetconsultatie (eind)
16-06-2023 Ministerraad akkoord
Raad van State 07-07-2023 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
07-09-2023 Advies Raad van State uitgebracht
Tweede Kamer 21-10-2023 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
18-01-2024 Verslag
02-02-2024 Nota n.a.v. verslag
06-02-2024 Nota van wijziging
15-02-2024 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer

Startpagina

Acties

Delen regeling