Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Uitvoeringsregeling verordening hergebruik stedelijk afvalwater

Verordening (EU) 2020/741 van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 2020 inzake minimumeisen voor hergebruik van water wordt deels omgezet via het Uitvoeringsbesluit verordening hergebruik stedelijk afvalwater en deels via deze regeling. In de regeling zijn met name indieningsvereisten voor de vergunningaanvraag opgenomen. De regeling bevat bepalingen die van toepassing zijn voor inwerkingtreding van de Omgevingswet, en bepalingen die de regelgeving onder de Omgevingswet wijzigen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
Implementatie Verordening
KetenID WGK015048

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 16-05-2023 Internetconsultatie (start)
12-06-2023 Internetconsultatie (eind)
Bekendmaking 04-07-2023 Bekendmaking stcrt-2023-17582
05-07-2023 Inwerkingtreding stcrt-2023-17582

Startpagina

Acties

Delen regeling