Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling goed verhuurderschap

De Wet goed verhuurderschap bevat een delegatiegrondslag voor een ministeriële regeling waarin bepaald wordt welke informatie een verhuurder aan zijn huurder moet verstrekken.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK015068

Opschrift

Regeling goed verhuurderschap

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 02-05-2023 Internetconsultatie (start) Internetconsultatie referentie

Startpagina

Acties

Delen regeling