Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling goed verhuurderschap

De Wet goed verhuurderschap bevat een delegatiegrondslag voor een ministeriële regeling waarin bepaald wordt welke informatie een verhuurder aan zijn huurder moet verstrekken.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK015068

Opschrift

Regeling goed verhuurderschap

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 02-05-2023 Internetconsultatie (start)
04-06-2023 Internetconsultatie (eind)
Bekendmaking 16-06-2023 Bekendmaking stcrt-2023-16746
01-07-2023 Inwerkingtreding stcrt-2023-16746

Startpagina

Acties

Delen regeling