Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit EU-verordeningen Wft

Verordeningen van de Europese Unie verplichten lidstaten om een toezichthouder aan te wijzen die zal toezien op de goede uitvoering van een verordening. Ook moet er op bepaalde artikelen gehandhaafd kunnen worden door de toezichthouder. Dit soort zaken worden voor alle verordeningen die gaan over de financiële markten in een besluit opgenomen. Het huidige besluit (Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten) bestaat sinds 2012 en is door de vele verordeningen die er genoemd worden onoverzichtelijk geworden. Het nieuwe besluit is gemakkelijker te overzien, doordat er per verordening een losse bijlage is opgenomen met in die bijlage alle informatie die voor de uitvoering van die verordening belangrijk is.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister FIN
Soort regeling Amvb
Onderwerp Financiën | Financieel toezicht
Inwerkingtreding per KB Nee
Implementatie Verordening
KetenID WGK015096

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 10-02-2023 Internetconsultatie (start)
24-03-2023 Internetconsultatie (eind)
22-12-2023 Ministerraad akkoord
Raad van State 09-01-2024 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
22-02-2024 Advies Raad van State uitgebracht Document(en) inzien
Bekendmaking 25-03-2024 Bekendmaking stb-2024-68
01-04-2024 Inwerkingtreding stb-2024-67

Startpagina

Acties

Delen regeling