Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel internationalisering in balans

Het doel van de Wet internationalisering in balans is het zorgen voor een balans tussen voordelen en nadelen van internationalisering in het hoger onderwijs. De wet geeft onderwijsinstellingen en de minister instrumenten gericht op de opleidingstaal, de taalvaardigheid van studenten, het toelaten van een maximum aantal studenten bij een opleiding (numerus fixus) en het nemen van regie. Op die manier kunnen zij beter sturen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister OCW
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Ja
Kamerstuknummer 36555
KetenID WGK015111

Opschrift

Voorstel van wet tot wijzing van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het stellen van voorschriften ten aanzien van de regie op het doelmatig anderstalig onderwijsaanbod (Wet internationalisering in balans)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 13-07-2023 Internetconsultatie (start)
14-07-2023 Internetconsultatie (start)
15-09-2023 Internetconsultatie (eind)
01-03-2024 Ministerraad akkoord
Raad van State 04-03-2024 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
12-04-2024 Advies Raad van State uitgebracht Document(en) inzien
Tweede Kamer 13-05-2024 Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer
28-06-2024 Verslag

Startpagina

Acties

Delen regeling