Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit tot wijziging van het Landbouwkwaliteitsbesluit ivm implementatie Europese verordeningen

Dit besluit implementeert de verordening betreffende de etikettering van biologisch voer voor gezelschapsdieren en voert enkele andere wijzigingen door in het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007. De etiketteringsregels hierin komen overeen met de etiketteringsregels voor voedsel voor mensen, zoals deze zijn opgenomen in de bio verordening. De regels voor etikettering voor voer voor gezelschapsdieren komt tevens overeen met de nationale regels die Nederland hanteerde voorafgaand aan de inwerkingtreding van de bio verordening.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister LNV
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
Implementatie Verordening
KetenID WGK015116

Opschrift

Besluit van ……… tot wijziging van het Landbouwkwaliteitsbesluit 2007 in verband met de implementatie van verordening 2023/PM inzake de etikettering van biologisch voer voor gezelschapsdieren en enkele andere wijzigingen

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Raad van State 18-07-2023 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
14-09-2023 Advies Raad van State uitgebracht Document(en) inzien
Bekendmaking 15-10-2023 Bekendmaking
01-11-2023 Inwerkingtreding

Startpagina

Acties

Delen regeling