Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling specifieke uitkering versnelling natuurinclusieve na-isolatie

De Regeling specifieke uitkering versnelling natuurinclusieve na-isolatie is een specifiek uitkering in voorbereiding waarmee gemeenten en provincies tegemoet kunnen worden gekomen in de kosten die zij maken bij de totstandkoming, uitvoering en monitoring van een soortenmanagement plan (SMP) en bij het toezicht hierop.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK015135

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 14-07-2023 Internetconsultatie (start)
07-09-2023 Internetconsultatie (eind)
Bekendmaking 12-12-2023 Bekendmaking stcrt-2023-32727
13-12-2023 Inwerkingtreding stcrt-2023-32727

Startpagina

Acties

Delen regeling