Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers

Dit wetsvoorstel strekt tot tot beperking van de toegang tot geregistreerde informatie over uiteindelijk belanghebbenden (UBO's) van zowel vennootschappen en andere juridische entiteiten als trusts en soortgelijke juridische constructies. Deze aanpassing is nodig omdat het Hof van Justitie van de Europese Unie op 22 november 2022 heeft geoordeeld dat de publieke toegang tot informatie over UBO's een inbreuk maakt op het grondrecht op eerbiediging van het privéleven en het familie- en gezinsleven en het grondrecht op bescherming van persoonsgegevens.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister FIN
Medeondertekenaar(s) Minister EZK
Minister JenV
Soort regeling Wet
Onderwerp Financiën | Financieel toezicht
Inwerkingtreding per KB Nee
Implementatie Richtlijn
KetenID WGK015140

Opschrift

Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 en de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ter beperking van de toegang tot informatie over uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten alsmede van de toegang tot informatie over uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies (Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 30-05-2023 Internetconsultatie (start)
28-06-2023 Internetconsultatie (eind)
17-11-2023 Ministerraad akkoord
Raad van State 12-12-2023 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
07-03-2024 Advies Raad van State uitgebracht

Startpagina

Acties

Delen regeling