Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet aanpassing fonds voor gemene rekening en vrijgestelde beleggingsinstelling

Dit wetsvoorstel strekt tot een aanpassing van de regelingen voor de vrijgestelde beleggingsinstelling (vbi) in de vennootschapsbelasting. Daarnaast wordt met dit wetsvoorstel ook de definitie van het fonds voor gemene rekening (fgr) aangepast en wordt voorzien in overgangsrecht voor bepaalde situaties die worden geraakt door de voorgenomen wijzigingen

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst
Soort regeling Wet
Onderwerp Financiën | Belasting
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK015143

Opschrift

Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enige andere wetten tot aanpassing in de regelingen voor het fonds voor gemene rekening en de vrijgestelde beleggingsinstelling

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 08-03-2023 Internetconsultatie (start)
05-04-2023 Internetconsultatie (eind)
Raad van State 01-09-2023 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
11-09-2023 Advies Raad van State uitgebracht Document(en) inzien
Tweede Kamer 26-10-2023 Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer
Eerste Kamer 19-12-2023 Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
19-12-2023 Plenaire behandeling Eerste Kamer
Bekendmaking 27-12-2023 Bekendmaking stb-2023-503
01-01-2024 Inwerkingtreding stb-2023-503

Startpagina

Acties

Delen regeling