Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Regeling tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15

De regeling tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 wordt gewijzigd in verband met het toevoegen van een kader voor de vrijstelling van motorrijtuigen bij calamiteiten, de kenbaarheid van de tolheffing en de betalingstermijn bij betaling met en zonder dienstverleningsovereenkomst.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK025176

Opschrift

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van ........, nr. IENW/BSK-, tot wijziging van de Regeling tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 in verband met de Wet tot wijziging van de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15 in verband met de Wet implementatie EETS-richtlijn en enkele andere technische aanpassingen

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 15-03-2023 Internetconsultatie (start)
13-04-2023 Internetconsultatie (eind)
Bekendmaking 21-08-2023 Bekendmaking stcrt-2023-20138
01-10-2023 Inwerkingtreding stcrt-2023-20138

Startpagina

Acties

Delen regeling