Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging o.a. Besluit studiefinanciering 2000 i.v.m. beperkte uitbreiding doelgroep studiefinanciering en wettelijk collegegeld

Dit besluit wijzigt o.a. het Besluit studiefinanciering 2000 met als doel enkele groepen in aanmerking te laten komen voor collegegeldkrediet en het betalen van wettelijk collegegeld. Dit gebeurt mede naar aanleiding van jurisprudentie en EU-richtlijnen. Ook wordt automatische restitutie van lesgeld bij uitschrijving van mbo-studenten gedurende het studiejaar geregeld.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister OCW
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
Implementatie Richtlijn
KetenID WGK025187

Opschrift

Besluit van … tot wijziging van onder meer het Besluit studiefinanciering 2000 in verband met een beperkte uitbreiding van de doelgroep van de studiefinanciering en het wettelijk collegegeld en de vaststelling van te verstrekken gegevens voor enquêtes onder studenten

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 31-08-2023 Internetconsultatie (start)
01-03-2024 Ministerraad akkoord
Raad van State 04-03-2024 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien

Startpagina

Acties

Delen regeling