Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit splitsing Landelijke Eenheid

Dit besluit splitst de Landelijke eenheid - conform het advies van de Adviescommissie voor de Landelijke Eenheid (commissie Schneiders ) van 10 juni 2022 - op in twee nieuwe gelijkwaardige landelijke eenheden met ieder een samenhangend takenpakket. Eén landelijke eenheid zal zich toespitsen op de landelijke operaties en expertise. Deze eenheid werkt ten behoeve van het collectief – de regionale eenheden en de andere landelijke eenheid – en stelt de politie in staat gecoördineerd eenheidsoverstijgend op te treden. De eenheid stelt daartoe hoogwaardige, schaarse kennis, kunde en materiaal ter beschikking van de politie en levert landelijke coördinatiecapaciteit. De andere landelijke eenheid heeft als taak zorg te dragen voor de landelijke opsporing van zware vormen van criminaliteit, in het bijzonder georganiseerde, ondermijnende criminaliteit en terrorisme. De nationale politie krijgt daarmee een nationaal en internationaal herkenbare landelijke opsporingseenheid die zich in nauwe samenwerking met de regionale eenheden kan toeleggen op de bestrijding van zware criminaliteit.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister JenV
Soort regeling Amvb
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Politie, brandweer en hulpdiensten
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK025202

Opschrift

Wijziging van het Besluit beheer politie en enkele andere besluiten in verband met de splitsing van de Landelijke eenheid in de Eenheid landelijke expertise en operaties en de Eenheid landelijke opsporing en interventies (Besluit splitsing Landelijke eenheid politie)

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 26-04-2023 Internetconsultatie (start)
24-05-2023 Internetconsultatie (eind)
01-09-2023 Ministerraad akkoord
Raad van State 04-09-2023 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (start)
02-10-2023 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (eind)
19-10-2023 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
08-11-2023 Advies Raad van State uitgebracht

Startpagina

Acties

Delen regeling