Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit versterking regie volkshuisvesting

Dit besluit heeft nadere uitwerking aan het gelijknamige wetsvoorstel. Dat geeft het Rijk, de provincies en gemeenten de wettelijke instrumenten om samen en met regionale afstemming regie te voeren op de volkshuisvesting. Zodat de overheden meer grip hebben op hoeveel, waar en voor wie er wordt gebouwd, dat er sneller gebouwd kan worden en dat kwetsbare mensen met urgentie een woning krijgen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister BZK
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK025231

Voortgang

  1. Huidige stap: Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 07-03-2024 Internetconsultatie (start)
07-03-2024 Internetconsultatie (start)
18-04-2024 Internetconsultatie (eind)

Startpagina

Acties

Delen regeling