Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Besluit zorgverzekering ivm het zorgpakket Zvw 2024

Met dit besluit wordt het Besluit zorgverzekering met ingang van 1 januari 2024 gewijzigd in verband met aanpassingen in de op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw) te verzekeren prestaties (basispakket).

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister VWS
Soort regeling Amvb
Onderwerp Zorg en gezondheid | Verzekeringen
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK025278

Opschrift

Besluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het zorgpakket Zvw 2024

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 17-05-2023 Ministerraad akkoord
Raad van State 30-05-2023 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (start)
06-07-2023 Voorhang Eerste en Tweede Kamer (eind)
18-07-2023 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State
21-07-2023 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
26-07-2023 Advies Raad van State uitgebracht Document(en) inzien
12-09-2023 Bekrachtiging
Bekendmaking 18-09-2023 Bekendmaking stb-2023-300
13-11-2023 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
01-01-2024 Inwerkingtreding stb-2023-300

Startpagina

Acties

Delen regeling