Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling verbod nieuwe marginaal conforme luchtvaartuigen Schiphol

De wijziging bevat een verbod voor nieuwe marginaal conforme luchtvaartuigen op Schiphol. Het aandeel marginaal conforme vliegtuigen in de vlootmix op Schiphol is in verhouding laag en loopt jaarlijks verder terug. Dit is vooral het gevolg van vlootvernieuwing bij luchtvaartmaatschappijen. Daarnaast voert Schiphol een ontmoedigingsbeleid met hogere tarieven voor marginaal conforme vliegtuigen op bestaande slots en een verbod op de komst van marginaal conforme vliegtuigen op nieuwe slots

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK025363

Opschrift

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van ........, nr. IENW/BSK-2023/….., tot wijziging van de Regeling operationele beperkingen lawaaiige luchtvaartuigen Schiphol

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 05-07-2023 Internetconsultatie (start)
05-07-2023 Internetconsultatie (start)
16-08-2023 Internetconsultatie (eind)
Bekendmaking 26-10-2023 Bekendmaking stcrt-2023-28553
01-11-2023 Inwerkingtreding stcrt-2023-28553

Startpagina

Acties

Delen regeling