Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit praktijkgerichte vakken vmbo gl en tl

Met deze wijziging van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020 wordt het praktijkgerichte vak aan het onderwijsprogramma van de gemengde leerweg (gl) en theoretische leerweg (tl) van het vmbo toegevoegd. Met dit vak leren leerlingen kennis en vaardigheden toe te passen middels meerdere en verschillende levensechte opdrachten bij of voor opdrachtgevers (bedrijven, instellingen of overheden). Deze opdrachten kunnen binnen en buiten school plaatsvinden. Het doel van het praktijkgericht vak is om leerlingen in staat te stellen zich beter te oriënteren op de wereld buiten de school door het doen van realistische opdrachten bij of voor opdrachtgevers. Hierdoor ontwikkelen zij een beroepsbeeld en oriënteren zij zich op en bereiden zij zich voor op mogelijke vervolgopleidingen. Daarnaast stelt het praktijkgerichte vak leerlingen in staat om brede metacognitieve vaardigheden te ontwikkelen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs
Soort regeling Amvb
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK025372

Opschrift

Besluit van … tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WVO 2020 in verband met de mogelijkheid van het aanbieden van de praktijkgerichte vakken in de gemengde en theoretische leerweg van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

Voortgang

  1. Huidige stap: Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 06-11-2023 Internetconsultatie (start)
06-11-2023 Internetconsultatie (eind)

Startpagina

Acties

Delen regeling