Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit wijziging lage Awf-premie

De Wfsv bepaalt dat werkgevers voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd een lagere Awf-premie betalen dan voor werknemers met een andere arbeidsovereenkomst. Het besluit Wfsv bepaalt dat een betaalde lage Awf-premie wordt herzien, dat wil zeggen dat toch de hoge Awf-premie moet worden betaald, wanneer de werknemer, kort gezegd, 30% meer uren heeft gewerkt dan het in de arbeidsovereenkomst overeengekomen aantal uren. Het besluit Wfsv bepaalt ook dat deze herziening niet geldt voor werknemers met een arbeidsovereenkomst waarin het aantal de te werken uren gemiddeld 35 uur of meer per week bedraagt. Dat aantal van 35 uren wordt in dit besluit herzien.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister SZW
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK025378

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 10-07-2023 Internetconsultatie (start)
07-08-2023 Internetconsultatie (eind)
22-12-2023 Ministerraad akkoord
Raad van State 17-01-2024 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
15-02-2024 Advies Raad van State uitgebracht Document(en) inzien
24-04-2024 Bekrachtiging
Bekendmaking 14-05-2024 Bekendmaking stb-2024-126
14-05-2024 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien

Startpagina

Acties

Delen regeling