Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

wijziging Besluit SUWI en Besluit regels hoofdverblijf in dezelfde woning AOW

Met dit besluit zijn enkele wijzigingen aangebracht aan het Besluit SUWI en het Besluit regels hoofdverblijf in dezelfde woning AOW. Het Besluit SUWI wordt zo aangepast dat het UWV aanvullende gegevens voor statistische doeleinden aan private verzekeraars kan verstrekken. Daarnaast wordt bijlage I aangepast. De wijziging van het Besluit regels hoofdverblijf in dezelfde woning AOW houdt een technische wijziging in die noodzakelijk is vanwege het Wetsvoorstel hervorming huurtoeslag.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister SZW
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK025450

Voortgang

  1. Huidige stap: Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 06-10-2023 Ministerraad akkoord
Raad van State 23-11-2023 Advies Raad van State uitgebracht

Startpagina

Acties

Delen regeling