Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Besluit SUWI en enige andere besluiten ivm enkele technische wijzigingen

Met dit besluit zijn enkele wijzigingen aangebracht aan het Besluit SUWI, het Besluit regels hoofdverblijf in dezelfde woning AOW en enige andere besluiten. Het Besluit SUWI wordt zo aangepast dat het UWV aanvullende gegevens voor statistische doeleinden aan private verzekeraars kan verstrekken. Daarnaast wordt bijlage I aangepast. De wijziging van het Besluit regels hoofdverblijf in dezelfde woning AOW houdt een technische wijziging in die noodzakelijk is vanwege het Wetsvoorstel hervorming huurtoeslag. Ook de overige wijzigingen betreffen technische en beleidsarme punten.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister SZW
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK025450

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 06-10-2023 Ministerraad akkoord
Raad van State 11-10-2023 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
08-11-2023 Advies Raad van State uitgebracht Document(en) inzien
12-12-2023 Bekrachtiging
Bekendmaking 14-12-2023 Bekendmaking stb-2023-471
19-12-2023 Voorbereidende documenten gepubliceerd Document(en) inzien
01-01-2024 Inwerkingtreding stb-2023-471

Startpagina

Acties

Delen regeling