Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Wet SUWI ivm proactieve dienstverlening SZW

De wet gaat er momenteel van uit dat de (dienstverlening ter) uitvoering van inkomensondersteunende regelingen begint bij aanvraag van die regeling. Hierdoor is het voor publieke dienstverleners beperkt mogelijk om (vermoedelijk) rechthebbenden te attenderen op bepaalde uitkeringen en voorzieningen, en het doen van een aanvraag te faciliteren. Door een taak in de wet op te nemen tot proactieve dienstverlening ter uitvoering van inkomensondersteunende regelingen, ontstaat voor publieke dienstverleners ruimte om initiatieven te ontplooien die het gebruik en de gebruikerservaring door burgers ten goede komen. Een wettelijke taak legitimeert dat de dienstverleners hier actief mee aan de slag gaan, en biedt een basis om hiervoor ook de noodzakelijke persoonsgegevens te kunnen verwerken, in overeenstemming met de AVG en omkleed met passende waarborgen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister SZW
Medeondertekenaar(s) Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen
Soort regeling Wet
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK025463

Voortgang

  1. Huidige stap: Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Tweede Kamer
  4. Eerste Kamer
  5. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 10-02-2024 Internetconsultatie (start)
22-03-2024 Internetconsultatie (eind)

Startpagina

Acties

Delen regeling