Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Verzamelbesluit OW IenW milieu 2025

Het Verzamelbesluit OW IenW 2023 bevat wijzigingen van het Besluit activiteiten leefomgeving (hierna: Bal), het Besluit bouwwerken leefomgeving (hierna: Bbl), het Besluit kwaliteit leefomgeving (hierna: Bkl), het Omgevingsbesluit (hierna: Ob), het Asbestverwijderingsbesluit 2005, het Besluit administratieve bepalingen wegverkeer (hierna: Babw) en het Besluit veiligheidsregio’s. Het verzamelbesluit bevat beleidsrijke en technische wijzigingen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris IenW
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Ja
KetenID WGK025523

Opschrift

Besluit van tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Omgevingsbesluit, het Asbestverwijderingsbesluit 2005, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het Besluit veiligheidsregio’s (Verzamelbesluit OmgevingswetOW IenW milieu 2025)

Voortgang

  1. Huidige stap: Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 16-01-2024 Internetconsultatie (start)
29-01-2024 Internetconsultatie (start)
13-02-2024 Internetconsultatie (eind)
04-03-2024 Internetconsultatie (eind)

Startpagina

Acties

Delen regeling