Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2024

In de wijzigingsregeling hypothecair krediet 2024 worden de leennormen voor 2024 vastgelegd voor het verstrekken van hypothecair krediet. In de eerste plaats wordt de leenruimte afhankelijk van het energielabel van de woning. Bij het vaststellen van de financieringslastpercentages voor 2024 wordt rekening gehouden met het gebouwgebonden energieverbruik van een woning met energielabel E, F of G. Voor de aankoop van een woning met energielabel E, F of G zal hierdoor de leenruimte verkrappen. Voor de aankoop van een woning met een beter energielabel kan een consument meer lenen. Indien een consument daarnaast energiebesparende voorzieningen wil financieren kan afhankelijk van het energielabel van de woning een extra bedrag worden geleend. Verder wordt de systematiek voor het meewegen van een studielening bij een hypotheekaanvraag aangepast. Het actuele termijnbedrag van de studielening zal invloed hebben op de leenruimte. Voorts wordt voorgeschreven dat voor alleenstaanden met een toetsinkomen hoger dan € 26.000 de leenruimte wordt vergroot met € 16.000 ten opzichte van de huidige situatie. Ten slotte wordt bepaald dat een aanbieder van hypothecair krediet bij het bepalen van het toetsinkomen mede rekening dient te houden met het toekomstig verwacht inkomen en vermogen op AOW-leeftijd van de consument indien de consument binnen tien jaar na aanvraag van het hypothecair krediet de AOW-leeftijd bereikt.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister FIN
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK025542

Opschrift

Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2024

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 10-07-2023 Internetconsultatie (start)
28-08-2023 Internetconsultatie (eind)
Bekendmaking 01-11-2023 Bekendmaking stcrt-2023-30022
01-01-2024 Inwerkingtreding stcrt-2023-30022

Startpagina

Acties

Delen regeling