Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Uitvoeringsbesluit verordening grensoverschrijdende betalingen codificatie

Het besluit geeft uitvoering aan Verordening (EU) 2021/1230. Deze verordening betreft een codificatie van een eerdere verordening met betrekking tot grensoverschrijdende betalingen en transparantie van valutakosten. De codificatie heeft een aantal artikelen vernummerd, waardoor het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten gewijzigd moet worden zodat daar ter handhaving de juiste artikelen zijn opgenomen.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister FIN
Soort regeling Amvb
Inwerkingtreding per KB Nee
Implementatie Verordening
KetenID WGK025570

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Raad van State
  3. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding EU-richtlijn aangenomen
30-06-2023 Ministerraad akkoord
Raad van State 11-07-2023 Adviesaanvraag aanhangig bij Raad van State Document(en) inzien
26-07-2023 Advies Raad van State uitgebracht
Bekendmaking 11-09-2023 Bekendmaking stb-2023-290
12-09-2023 Inwerkingtreding stb-2023-290

Startpagina

Acties

Delen regeling