Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Tijdelijke subsidieregeling zero-emissie mobiliteit

Op grond van de Tijdelijke subsidieregeling zero-emissie mobiliteit, paragraaf waterstof in mobiliteit, kunnen subsidies worden verstrekt aan ondernemingen voor de aanleg of opwaardering van waterstoftankstations en de aanschaf van of retrofitting tot één of meerdere emissieloze waterstofvoertuigen. Met deze regeling wordt uitvoering gegeven aan de ambities uit het Klimaatakkoord van 28 juni 2019. Het kabinet heeft met het Klimaatakkoord een centraal doel: het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen met 49% in 2030 ten opzichte van 1990.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris IenW
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK025636

Opschrift

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van ........, nr. IENW/BSK-, houdende vaststelling van de Tijdelijke subsidieregeling zero-emissie mobiliteit

Voortgang

  1. Huidige stap: Voorbereiding
  2. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 25-09-2023 Internetconsultatie (start)
23-10-2023 Internetconsultatie (eind)

Startpagina

Acties

Delen regeling