Aankondigingen over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Rbk 2022 in verband met het aanwijzen en actualiseren van normdocumenten

Deze wijzigingsregeling wijzigt de tabellen van bijlage C en de versie van enkele normdocumenten genoemd in bijlage D van de Regeling bodemkwaliteit 2022. Hierin worden vele verwijzingen naar nieuwe versies van normdocumenten ingevoegd. Ook worden bij bestaande normdocumenten wijzigingsbladen toegevoegd. Deze normdocumenten geven technische invulling geven aan de regels van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Het betreft invulling aan de regels met betrekking tot de kwaliteitsborging in het bodembeheer (Kwalibo).

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris IenW
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK025648

Opschrift

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 19 december 2023, nr. IENW/BSK-, tot wijziging van de Regeling bodemkwaliteit 2022 in verband met het aanwijzen en het actualiseren van normdocumenten

Voortgang

  1. Voorbereiding
  2. Huidige stap: Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 27-09-2023 Internetconsultatie (start)
08-11-2023 Internetconsultatie (eind)
Bekendmaking 20-12-2023 Bekendmaking stcrt-2023-33637
01-01-2024 Inwerkingtreding stcrt-2023-33637

Startpagina

Acties

Delen regeling