Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Havenbeveiligingsregeling

Met deze regeling wordt de Wet van 5 oktober 2022 tot wijziging van de Havenbeveiligingswet verder uitgewerkt. Door de wetswijziging is de systematiek van het opleiden van havenbeveiligers gewijzigd. In plaats van erkende instellingen waar een opleiding kan worden gevolgd, wordt een landelijk examen geïntroduceerd. In de regeling wordt o.a. uitgewerkt aan welke opleidingseisen de havenbeveiliger moet voldoen, op welke wijze het examen wordt georganiseerd en bijscholingsverplichtingen. De regeling bevat ook opleidingseisen voor de veiligheidsbeambte.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Minister IenW
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
Implementatie Verordening
KetenID WGK025659

Opschrift

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, houdende vaststelling van regels omtrent de beveiliging van havens

Voortgang

  1. Huidige stap: Voorbereiding
  2. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 05-09-2023 Internetconsultatie (start)

Startpagina

Acties

Delen regeling