Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Regeling voorzieningen WDO i.v.m. de verandering van de kring van rechthebbenden op DigiD met betrouwbaarheidsniveaus laag en substantieel

Deze wijzigingsregeling heeft allereerst tot doel de kring van rechthebbenden op het publieke identificatiemiddel DigiD op betrouwbaarheidsniveau laag uit te breiden. Aanleiding hiervoor zijn signalen van burgers die een nationaliteit van buiten de Europees Economische Ruimte (hierna: EER) hebben en die vanuit het buitenland digitaal zaken willen doen met de Nederlandse overheid. Daarnaast wordt de kring van rechthebbenden op betrouwbaarheidsniveau substantieel met deze wijziging tijdelijk beperkt. Aanleiding hiervoor is dat het in de praktijk nog niet mogelijk is om, overeenkomstig de eisen die door de eIDAS verordening worden gesteld aan de uitgifte van een inlogmiddel op betrouwbaarheidsniveau substantieel, een DigiD op betrouwbaarheidsniveau substantieel uit te geven aan anderen dan aan houders van een Nederlands identiteitsdocument.

Gegevens

Eerste ondertekenaar Staatssecretaris BZK
Soort regeling Regeling
Inwerkingtreding per KB Nee
KetenID WGK025760

Opschrift

Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van datum, nr. PM, houdende de wijziging van de Regeling voorzieningen WDO in verband met de verandering van de kring van rechthebbenden op DigiD met betrouwbaarheidsniveaus laag en substantieel

Voortgang

  1. Huidige stap: Voorbereiding
  2. Bekendmaking

Mijlpalen en documenten

Fase Datum Mijlpaal Documenten
Voorbereiding 16-10-2023 Internetconsultatie (start)
12-11-2023 Internetconsultatie (eind)

Startpagina

Acties

Delen regeling